SZŠMP je uznávaným členom International Sport federation for Persons with Intelectual Disability INAS FID od roku 1992, a od roku 1998 je členom European Sports federation for Persons with Intelectual Disability / ENAS FID – Európa/. Sme členská organizácia Slovenského paralympijského výboru. Slovenský zväz športovcov s mentálnym postihnutím, dáva možnosť mentálne postihnutým zapájať sa do rôznych športových aktivít a súťaží. Z roka na rok sa základňa rozširuje. Organizuje  Celoslovenské športové súťaže, regionálne podujatia, ktorými sa snaží o integráciu ľudí s mentálnym postihom. V roku 2009 sme sa zúčastnili Svetových hier Global Games v Liberci. Zväz funguje výlučne z prostriedkov Ministerstva školstva SR na základe napísaných projektov. Nemá oficiálneho sponzora.

Informácie

Slovenský zväz športovcov s mentálnym postihnutím /SZŠMP/ vznikol 28.06.1991 ako občianske združenie na základe zákona 83/1990Zb. o združovaní občanov.

SZŠMP je uznávaným členom International Sport federation for Persons with Intelectual Disability INAS FID od roku 1992, a od roku 1998 je členom European Sports federation for Persons with Intelectual Disability / ENAS FID – Európa/. Sme členská organizácia Slovenského paralympijského výboru.

Slovenský zväz športovcov s mentálnym postihnutím, dáva možnosť mentálne postihnutým zapájať sa do rôznych športových aktivít a súťaží.
Z roka na rok sa základňa rozširuje. Organizuje  Celoslovenské športové súťaže, regionálne podujatia, ktorými sa snaží o integráciu ľudí s mentálnym postihom. V roku 2009 sme sa zúčastnili Svetových hier Global Games v Liberci.

Zväz funguje výlučne z prostriedkov Ministerstva školstva SR na základe napísaných projektov. Nemá oficiálneho sponzora.

Aktuality

Výborné výsledky na 

Medzinárodných školských inkluzívnych hrách 

v Portugalsku

Medzinárodná federácia školského športu (ISF) usporiadala v dňoch 07.7. – 12.7.2019 (MŠM ISF) Medzinárodné školské inkluzívne hry v PORTUGALSKU / Póvoa de Varzim, na ktorých sa zúčastnilo aj družstvo atlétov, ktorí vzorne reprezentovali  Slovensko. Celkovo sa hier zúčastnili atléti  5 krajín - Anglicko, Chorvátsko, Francúzsko, Slovensko a domáce Portugalsko.

Súťažilo sa v troch atletických disciplínach: skok do diaľky, vrh guľou a a beh na 100m.

V súťaži jednotlivcov sa nám podarilo  získať 3 strieborné a dve bronzové medaily. V súťaži krajín sa Slovensko umiestnilo na vynikajúcom druhom mieste, hneď za domácim Portugalskom. Celý priebeh hier bol zorganizovaný na veľmi vysokej úrovni, za čo patrí veľká vďaka organizátorom.

Atlétom gratulujeme k dosiahnutým vynikajúcim výsledkom.

    

 

 

 

 

Zlatá medaila pre Slovensko zo svetového pohára v Taekwonde 

Vo februári sa v rámci svetového pohára konali majstrovstvá Francúzska v disciplíne Para-Poomsae pod názvom French Open Poomsae G1 2019 vo Francúzskom meste Lille. V konkurencii 18 krajín sa predstavil aj súťažiaci TKD Klubu Hnúšťa – Tomáš Mravec v kategórii para-poomsae junior P20, ktorý napokon získal zlatú medialu.

    

Gratulujeme

Zdroj: Rimava.sk FOTO: archív Tomáš Mravec 

 

 

Bronzová medaila pre Slovensko z 8th Majstrovstiev Sveta Para Taekwondo 2019

 

Dňa 5-6. februára sa konali v poradí už 8. Majstrovstvá Sveta Para Taekwondo G10 , tento raz v Turecku.

v Antályi. Slovensko malo prvý krát zastúpenie na Svetovom Para šampionáte , nominovalo reprezentanta Tomáša Mravca z Rimavskej Soboty cvičenca TKD klubu Hnúšťa v disciplíne Poomsae – kategória P20 junior pod vedením trénera Mgr.Maroša Oláha 3.Dan a asistentky trénera sestry Karolíny Mravcovej 2.Dan.

Tohto ročníka sa zúčastnilo 400 športovcov z 69 štátov sveta .Bol to veľmi kvalitne zastúpený svetový šampionát , ktorého sa zúčastnil aj prezident svetovej asociácie Taekwondo WT pán Dr. Chungwon Choue.

Taekwondo bolo zahrnuté do rodiny paralympijských športov v roku 2015. Jeho formálny debut bude na najvážnejšej udalosti štvorročného obdobia venovanej športovcom z hendikepom na budúcoročnej paralympiáde 2020 v Japonskom Tokiu , preto bol tento turnaj pre mnohých športovcov dôležitý v zbieraní rankingových bodov na nomináciu na túto budúcoročnú Paralympiádu.

 

Tomáško nastúpil hneď prvý súťažný deň v disciplíne Para Poomsae kde sa mu napokon podarilo vybojovať pre Slovensko historický prvú bronzovú medailu zo svetového para šampionátu. Išlo sa na KO systém (eliminačný turnajový systém) na ktorý nie je Tomáško ešte zvyknutý lebo zatiaľ súťažil len raz podľa týchto pravidiel a to na Majstrovstvách Chorvátska 2018. Podľa tohto vyraďovacieho systému nastupujú vylosovaní dvaja cvičenci ktorí po sebe na striedačku zacvičia dve formácie Poomsae a po ukončení sa rozhodne podľa pridelených bodov kto postupuje do ďalšieho kola. Tomáškovi sa podarilo zacvičiť obidve zostavy bez chýb len na úplnom konci druhej zostavy trochu zrýchlil kvôli stresu ale celkovo to bolo veľmi dobre odcvičené.    Týmto by sme chceli poďakovať za podporu Slovenskej asociácii Taekwondo WT , Slovenskému paralympijskému výboru , SZSMP a v neposlednej rade aj sponzorom z Rimavskej Soboty ktorí nám zmiernili cestovné náklady na tento vrcholový turnaj : Radovan Ceglédy , Miroslav Porubiak , Stanislav Belák bez takejto pomoci by sme sa nemohli zúčastňovať takého počtu zahraničných turnajov.

Ďalej chceme poďakovať trénerom TKD Hnúšťa – Mgr.Marošovi Oláhovi a Mgr.Ivane Kiseľovej 2.Dan za obetavý prístup a dobrú prípravu na turnaje aj jeho sestre Karolíne ktorá sa mu venuje každodenne. Poďakovanie patrí aj naším priateľom z Chorvátskeho Para Taekwondo zväzu prezidentovi Vladovi Požežanac a hlavnej trénerke Martine Peranović , ktorí majú dlhoročné skúsenosti s Para Taekwondom ďakujeme im za pomoc a za cenné rady nie len na turnajoch.. Sprostredkovali nám osobné stretnutie s riaditeľom Para Taekwondo WT Olof Hansson Švajčiarsko ktorý nám prisľúbil pomoc a rady do budúcnosti za čo ďakujeme. Hlavný tréner Mgr.Maroš Oláh sa stretol aj z hlavným rozhodcom tohto turnaja Mustapha Moutarazak z Francúzka kde rozobrali podrobnosti medzinárodného Poomsae Coach seminára vo Francúzku ktorého sa tréner zúčastní a po jeho absolvovaní získa medzinárodnú licenciu coaucha čo je tiež prínos pre Slovenské Taekwondo.

Po tomto úspechu nás najbližšie čakajú majstrovstvá Francúzka Poomsae a Para Poomsae G1 Svetový pohár v Lille, kde sa budeme snažiť o dobrú reprezentáciu Slovenska, mesta Rimavskej Soboty a terajšieho klubu TKD Hnúšťa , ďakujeme za podporu.

Kalendár
podujatí