LETNÉ KEMPY HĽADÁME TALENTY LETO 2020 SÚ PRIPRAVENÉ!

Slovenský paralympijský výbor pripravil pre zdravotne znevýhodnené deti a mládež z celého Slovenska aj na leto roku 2020 pokračovanie projektu "Hľadáme talenty". Letná forma týchto obľúbených kempov prebehne v štyroch termínoch, pričom tri z nich budú zamerané na konkrétne športové odvetvia a jeden bude mať charakter známeho multišportového motivačného kempu.

Keďže vzhľadom na nedávne problémy so šírením vírusu Covid-19 nebolo možné predpokladať, či sa letná forma kempov bude môcť uskutočniť, prichádzame s ponukou letných kempov o niečo neskôr a práve preto odporúčame záujemcom, aby čo najskôr vyplnili a odoslali prihláškový formulár uvedený na stránke www.spv.sk v sekcii „Mládež / Hľadáme talenty leto 2020“. Prihláškový formulár bude na stránke aktívny od 20.6.2020.

  1. letný kemp 2020 so zameraním na taekwondoo a cyklistiku -1.-5. júla 2020, Piešťany

Kemp je určený pre deti, ktoré už v minulosti absolvovali základný motivačný kemp, alebo ich niektorý z týchto dvoch ponúkaných športov zaujal natoľko, že by ho radi spoznali bližšie a vyskúšali si tréning, či jednoduchú športovú súťaž v nich. Kempu sa teda môžu zúčastniť deti a mladí športovci, ktorí už majú s jedným z týchto športov aspoň minimálnu skúsenosť, ale veľmi vítaní budú aj absolútni začiatočníci Napriek tomu, že sú do programu zaradené dve športové odvetvia, účastník sa prihlasuje iba na jeden konkrétny šport a iba v tomto zvolenom športe absolvuje metodický, tréningový i súťažný obsah kempu. Viac o tomto novom športe sa môžete dozvedieť napríklad na: http://www.satkd.sk/taekwondo/co-je-taekwondo/

  1. letný kemp 2020 motivačný – 1.-5. augusta 2020, Remata

V rámci tohto kempu bude odprezentovaná podstatná časť paralympijských športov. Motivačný kemp je určený pre začiatočníkov - deti, ktoré so športom začínajú, alebo ešte len chcú začať. Preto podmienkou účasti na motivačnom kempe je skutočnosť, že sa dieťa v predchádzajúcom období takéhoto kempu nezúčastnilo. Aktivity motivačného kempu sú určené pre široký okruh detí a mládeže, ktoré túžia spoznať a vyskúšať si aktívne viacero paralympijských športov ako atletika, boccia, plávanie, lukostreľba, športová streľba, stolný tenis a ďalšie. V rámci jednoduchých tréningov, či súťaží alebo v rámci zaujímavých besied a prezentácií môžu deti spoznať aj našich najúspešnejších paralympionikov.

  1. letný kemp 2020 so zameraním na tanec na vozíku – 17.-20. augusta 2020, Remata

bude zameraný na atraktívne a veľmi rýchlo sa rozvíjajúce športové odvetvie tanec na vozíku. Zúčastniť sa ho môžu deti a mladí športovci, ktorí už majú s týmto športom skúsenosť, ale vítaní budú aj absolútni začiatočníci, ktorí by toto športové odvetvie radi spoznali a vyskúšali. Aj keď je toto športové odvetvie určené prioritne pre vozičkárov, kempu sa môžu zúčastniť aj deti a mládež bez vozíku (telesne, či zrakovo znevýhodnení) a naučiť sa tak základy športového tanca. Viac o tomto zaujímavom športe sa môžete dozvedieť napríklad na: http://www http://ellegance.sk/tancovanie-na-voziku/tanec-na-voziku/

  1. letný kemp 2020 so zameraním na lukostreľbu a atletiku – 25.-29. augusta 2020, Remata

Tento kemp je určený pre deti, ktoré už v minulosti absolvovali základný motivačný kemp, alebo by sa radi bližšie zoznámili s jedným z ponúkaných športových odvetví, ktoré je programom tohto kempu. Aj keď sú v rámci tohto kempu zaradené do programu dve športové odvetvia, účastník sa prihlasuje iba na jeden konkrétny šport a iba v tomto zvolenom športe absolvuje metodický, tréningový i súťažný obsah. Kemp je určený pre všetky zdravotné znevýhodnenia a vítaní sú aj úplní začiatočníci. Formou pravidelných tréningov i športovej súťaže tak deti a mládež môžu získať potrebný základ v ponúkaných športových odvetviach a následne im poradíme, ako svoj talent rozvíjať ďalej.

 

Keďže je o účasť na kempoch už dlhodobo mimoriadny záujem, proces prihlasovania bude prebiehať prostredníctvom elektronického formulára, ktorý bude aktívny od 20.6.2020 na stránke www.spv.sk. Uzávierka 1. júlového kempu bude 28.6.2020, uzávierka ostatných augustových termínov vždy 5 kalendárnych dní pred ich začiatkom.

Organizátor si vyhradzuje po posúdení všetkých kritérií právo urobiť výber najvhodnejších adeptov pre konkrétny kemp, samozrejme je našou snahou uspokojiť záujem čo najväčšieho počtu prihlásených. Počet účastníkov je limitovaný kapacitou ubytovacieho zariadenia, prispôsobeného potrebám ľudí s telesným znevýhodnením, ale aj možnostiam stravovania a realizácie náročného športového programu. Všetkým žiadateľom zašleme vyrozumenie o výsledku posúdenia ich žiadosti, aby si mohli zariadiť svoj program v termínoch konania jednotlivých kempov.

 

Podmienky účasti:

- vek účastníkov motivačného kempu nesmie v deň uzávierky prihlášky presiahnuť hranicu 20 rokov

- vek účastníkov kempov so zameraním na konkrétny šport nesmie v deň uzávierky prihlášky presiahnuť hranicu 24 rokov.

- účastník motivačného kempu neabsolvoval v predchádzajúcom období kemp rovnakého charakteru

- zdravotný stav umožňujúci aktívnu účasť na kempe

- súhlas zákonného zástupcu s účasťou (iba účastníci vo veku do 18 rokov)

- zaplatenie faktúry - nenávratného manipulačného poplatku 40,00 €.

Tešíme sa na vásNová športová zaujímavá stránka 

www.superfitonline.sk

Projekt SUPERFIT je projektom Slovenského paralympijského výboru, ktorý sa realizuje od roku 2019 formou pobytových kondičných sústredení v stredisku Remata. Jeho prenesením do online priestoru vzniká modifikovaný projekt SUPERFIT ONLINE, ktorý okrem videí kondičného a technického tréningu ponúkne názory športových odborníkov, výzvy a súťaže, zaujímavé metodické materiály, či športové e-publikácie. A k tomu ešte veľa pozitívnej energie, ktorú sme do stránky vložili a veríme, že sa bude úspešne šíriť ďalej...

Na stránke, ktorú Vám predstavujeme, si určite nájde každý priaznivec paralympijského športu svoju oblasť, ktorá mu pomôže športovo i osobnostne napredovať.

Cvičte, vzdelávajte sa, sledujte denne nové videá, články a príspevky a hlavne zdieľajte, nech je nás každý deň viac!

BUĎTE FIT - VEĽA ŠŤASTIA SUPERFIT!

Kalendár
podujatí